For en suksess-historie det ble…et flott nettverk av ressurssterke jenter fra ulike deler av næringslivet….det begynte med en enkel nettside snekret sammen en natt av Susanne…med en visjon og en lov…. ja, slik kan det gå når Anti-røykeren med stor A starter en sigarklubb for kvinder….Hele tre CigarGirls kalendere ble det og mye gøy før klubben sluttet av mens leken var god….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIEN :

 

Den offisielle datoen for etablering av CigarGirlsClub var 6. september 2000

– men klubben ble egentlig startet i januar 1998 – med kun ett medlem

– det tok 2 1/2 år før neste medlem kom …

 

I januar 1998 reiste Susanne (CigarGirl #1) til Dusseldorf i Tyskland på
firmagavemesse for å gjøre nye og spennende innkjøp til Respond as. I godt

selskap fikk Susanne smaken på den beryktede cigaren! Og da var det gjort.

Full av entusiasme rundt denne nye hobby reiste Susanne hjem til Stavanger
for å verve venninner. Men det ble vanskelig. Det tok 2 1/2 år før Annette (#2)
endelig skjønte at dette var klubben med stor K. Så kom Charlotte og så rullet
det inn medlemmer i stor-stor fart.

 

I november 2000 måtte det settes midlertidlig inntaksstopp i Stavanger-klubben
– da vi hadde nådd 55 medlemmer. I oktober 2000 tok Marie (#47) på seg
ansvaret for å bygge opp Oslo-klubben – så kom København og Kristiansund...
Klubben var plutselig etablert i 9 ulike byer i Norden…. og henvendelsene
stormet på fra hele verden….

 

 

 

CigarGirlsCalendar 2001 – foto: Petter Hegre

 

LOVEN:

§1 – ALT ER LOV – BARE DET GJØRES MED STIL

§2 – VI SKAPER ET FRISTED FRA JANTELOVEN

§3 – VI UNNER VÅR NESTE DET BESTE

 

 

VISJON:

”Vi vil skape et samlingspunkt og en fellesskapsfølelse for jenter som ikke er “skogaredde”. Med cigaren som det naturlige midtpunkt, ønsker vi å legge forholdene tilrette for utradisjonell og nytenkende nettverksbygging mellom jenter.

Vi vil jobbe aktivt for å frigjøre oss fra tabuområder og janteloven. Visjonene strekker seg ut i verden og vi vil bidra med hjelp til andre for å komme i gang med etablering av lokale CigarGirlsClub’s i sitt nærområde.”

Se bilder og mer på www.CigarGirlsClub.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

Kvinne-nettverk - med cigar ;)